Projektet “ENTRANCE” starter i maj 2022, hvorefter der vil blive lagt diverse informationer om projektet på denne hjemmeside

Projektet “ENTRANCE” er en del af Organic RDD 7 programmet, som koordineres af ICROFS (Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer).

Projektet er støttet af Fonden for Økologisk Landbrug og Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri.