Projektet har fokus på at forbedre dyrevelfærden i økologiske produktionssystemer, så færre grise udsættes for halebid. Den økologiske gris skal kunne produceres med intakt hale.

At opdæmme et udbrud af halebid, hvor mange grise på samme tid får skader på halen, kan være udfordrende. Dette kan være særligt voldsomt og svært at håndtere i de storsti-systemer, der ofte anvendes inden for økologien. Selv kendte værktøjer, som at have et lager af forskellige rode- og beskæftigelsesmaterialer, fx juletræer, grene, papirsække, reb, bolde samt hyppig udskiftning af grovfoder og ekstra tildeling af mineraler, er ikke altid tilstrækkeligt til at bremse denne adfærd. Der mangler noget, der på én og samme tid kan sænke aktiviteten og stressniveauet i stien. På den baggrund undersøges perspektiverne for at reducere antallet af halebidte grise ved at benytte et naturligt tilskudsfoder med adfærdsdæmpende egenskaber.

Der foretages en afprøvning hos 3 økologiske griseproducenter der har udfordringer med halebid hos grise i storstier.

På de medvirkende besætninger tildeles tilskudsfoder og udvalgte hold af grise følges enten fra fravænning til 30 kg eller fra 30 kg til slagt. Grisenes adfærd og aktivitet overvåges via brug af vildtkamera (billeder og video) samt måling af lydniveau. Der laves ligeledes registreringer af halepositur og halebid i de udvalgte stier.