Den gode kastration

Nytænkning og design af udstyr til lokalbedøvelse ved kastration Projektets formål har været at nytænke og…

Læs mere

VIPiglets

Robuste og tungere økologiske pattegrise   Hyttekatalog Som en del af VIPiglets-projektet har Udviklingscenteret i 2015…

Læs mere

Bedre øko-stalde

Optimering af stalde gennem øget viden om grisenes gødeadfærd og forbedring af deres mulighed for naturlig…

Læs mere

pECOSYSTEM

Konkurrencedygtig, troværdig og ressourceeffektiv økologisk svineproduktion   Som en af projektets demonstrationsaktiviteter blev der afholdt en…

Læs mere